NEMPEHN EDEN WASAHN USUHS
KOHPWA
BOX NO.1 IMWEN MATHIAS VICTOR
PAREM
BOX NO.2 IMWEN SALTER LOHN
LENGER
BOX NO. 3 IMWEN CLAUDIO LIGOHR
PALIPOWE
BOX NO. 4 IMWEN NELSIN IRIARTE
BOX NO. 5 IMWEN MARIO WILSON
PALIAIS
BOX NO. 6 OHPIS EN WEIHN NETT
BOX NO. 7 Nahs en Meitik
BOX NO. 8 Imwen Rihda Sercy
BOX NO. 9 Imwen Isihkio Padahk
BOX NO. 10 Nahs en kousapw
Doaroapoap
BOX NO. 11 IMWEN DARO PLUHS
SEVEN HOUSE

By PIO

Leave a Reply

Your email address will not be published.